українська російська англійська
У 2011 році навчальні заклади МОНмолодьспорту подали найбільше заявок на об'єкти промислової власності
31.01.2012 | 11:05
Прес-служба Державної служби інтелектуальної власності України

Програмою економічних реформ України на 2010-2014 роки, розробленою Комітетом з економічних реформ на виконання поставленого Президентом України завдання з відновлення економічного зростання й модернізації економіки країни,  передбачено активізацію інноваційних процесів в економіці, повноцінне використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації економіки. 

Як зазначає Голова державної служби інтелектуальної власності України Микола Паладій, сьогодні в Україні зроблено головне для забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на захист прав інтелектуальної власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Створено нормативно-правову базу у сфері інтелектуальної власності, що відповідає міжнародним нормам, запроваджено ефективні механізми реалізації законів, сформовано дієздатну інфраструктуру, що забезпечує здійснення державної політики у цій сфері.

У 2011 році наукові організації та навчальні заклади Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України стали найактивнішими заявниками на об’єкти промислової власності. Ними подано понад 3,8 тисячі заявок на винаходи і корисні моделі, що становить майже 50 % від загальної кількості заявок, поданих юридичними особами (проти 3,6 тисячі заявок у 2010 році). Організаціями Міністерства охорони здоров’я України подано 978 заявок, що становить 12 % від загальної кількості національних заявок (проти 1 197 заявок у 2010 році); Національною академією наук України – 753 заявки (9,3 % ) (проти 771 за аналогічний період минулого року).

Серед вищих навчальних закладів, підпорядкованих МОНмолодьспорту, найбільш активними у поданні заявок виявилися Національний університет харчових технологій (291 заявка), Вінницький національний технічний університет (268 заявок), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (257 заявок), Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (238 заявок), Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (138 заявок), Одеська національна академія харчових технологій та Ужгородський національний університет (131 заявка).

Високими показниками подання заявок на винаходи і корисні моделі відрізняються також організації Академії медичних наук України (467 заявок – 5,7 %), Міністерства аграрної політики України (351 заявка – 4,3 %), Української академії аграрних наук (256 заявок – 3,1 %), підприємства й організації, підпорядковані безпосередньо Кабінету Міністрів України (333 заявки – майже 4,1 %).

Найбільш активними серед організацій Національної академії наук України були Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона (48 заявок); Інститут хімії високомолекулярних сполук (39 заявок); Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова (38 заявки); Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії (37 заявок); Інститут фізики напівпровідників ім. В.Е. Лашкарьова (30 заявок); Інститут технічної теплофізики та Фізико-технологічний інститут металів та сплавів (по 28 заявок).

Аналіз розподілу загальної кількості поданих заявок на винаходи і корисні моделі в регіональному розрізі свідчить, що майже три чверті загальної їх кількості подано підприємствами й організаціями, які розташовані в промислово розвинених регіонах – Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській, Одеській, Харківській областях і м. Київ. Так, протягом аналізованого періоду заявниками зазначених регіонів загалом подано понад 6,1 тисячі заявок на винаходи і корисні моделі.

Практично 90 % від загальної кількості заявок подано підприємствами й організаціями, що належать до галузей “Освіта” – понад 5,5 тисячі заявок (68,1 % від загальної кількості) – і “Наука” – 1 703 заявки (20,9 %). Тематична спрямованість заявок, поданих національними заявниками у 2011 році, у цілому відповідає світовим тенденціям розвитку науки й техніки.

 

версія для друку