українська російська англійська
Cхвалено Концепцію Державної цільової програми біобезпеки та біозахисту на 2015 - 2012 рр.
17.07.2012 | 10:30
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Уряд схвалив Концепцію Державної цільової програми біобезпеки та біологічного захисту на 2015 - 2012 роки. Відповідне розпорядження № 466-р прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 25 червня 2012 року.

Пріоритетами державної політики у сфері біобезпеки та біологічного захисту є здійснення системних заходів із створення та ефективного функціонування національної системи біологічної безпеки та біологічного захисту, протидії проявам біотероризму, захисту населення від безконтрольного та протиправного поширення генетично модифікованих організмів, збереження здорового та безпечного навколишнього природного середовища, а також покращення матеріально-технічного стану лабораторій, установ та закладів, які визначають кількісний та якісний вміст генетично модифікованих організмів у продукції рослинного та тваринного походження, визначення їх впливу на навколишнє природне середовище, зокрема біорізноманіття, з урахуванням ризиків для здоров’я людини.

За даними МОЗ, у країні на даний час роботи із збудниками інфекційних захворювань, що віднесені до II групи патогенності, проводяться у 420 лабораторіях. У цілому функціонує 4053 лабораторії мікробіологічного профілю, з них 21 відсоток — в закладах Держсанепідслужби, 29 — в лікувально-профілактичних закладах, 3 — з діагностики СНІДу, 39 — в інших міністерствах та установах, 4 — в науково-дослідних інститутах, 4 відсотки — у приватних закладах. Також функціонує 9 національних колекцій культур, які віднесені до таких, що становлять національне надбання.

На сьогодні розв’язання проблем забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту здійснюється відповідними органами виконавчої влади згідно з їх повноваженнями. Однак у зв’язку з масштабністю, складністю, різноплановістю проблем біологічної безпеки та біологічного захисту необхідно розробити єдину методологію створення національної системи біологічної безпеки та біологічного захисту, представлену на сьогодні різними установами та організаціями.

Виконати це стратегічне завдання і покликана вищезазначена Програма. Метою цього документа є визначення та послідовна реалізація основних напрямів державної політики, спрямованих на забезпечення належного рівня захисту населення та навколишнього природного середовища від небезпечних біологічних агентів (біозагроз) різного походження, а також запобігання проявам біотероризму шляхом створення та ефективного функціонування національної системи біологічної безпеки та біологічного захисту.

Прийняття Програми дозволить відновити землі сільськогосподарського призначення, виведені з використання у зв’язку із забрудненням небезпечними біологічними агентами, забезпечити захист здоров’я людини та  об’єктів рослинного і тваринного світу від їхнього впливу, регламентувати проведення наукових біологічних досліджень під час створення небезпечних мікроорганізмів, токсинів, біологічно активних речовин, лікарських засобів, генетично модифікованих організмів, провадження біотехнологічної діяльності.

версія для друку