українська російська англійська
Уряд схвалив ще два законопроекти щодо євроінтеграції
11.02.2013 | 17:15
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

У рамках виконання Національного плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України Кабінет Міністрів України ухвалив ще два проекти законів.

Так, під час засідання Уряду 11 лютого 2013 року був схвалений проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення інституційної системи захисту персональних даних». Прийняття зазначеного закону має на меті привести інституційну систему у сфері захисту персональних даних у відповідність до Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з обробкою їх персональних даних та Додаткового протоколу до неї. Зокрема, такі зміни покликані забезпечити незалежність органу, який здійснюватиме контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних. Відповідно до урядової ініціативи, що буде винесена на розгляд Верховної Ради, таким органом пропонується визначити Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Зокрема, Уповноваженого з прав людини передбачається наділити повноваженнями з проведення планових та позапланових перевірок володільців та розпорядників баз персональних даних; направлення подання для вжиття ними заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства; надання рекомендації у сфері захисту персональних даних. Згідно з законопроектом Уповноважений щороку готуватиме та оприлюднюватиме щорічну доповідь про стан дотримання законодавства про захист персональних даних у державі.

Цим же законопроектом, Уряд пропонуватиме передати функції державної реєстрації баз персональних даних Державній реєстраційній службі, а Міністерство юстиції продовжуватиме виконувати функції головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних. На сьогодні центральним органом виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері захисту персональних даних є Держслужба питань захисту персональних даних.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні». Документ пропонує розширити перелік ознак, дискримінація за якими забороняється в Україні, уточнити форми відповідальності за дискримінацію, а також розширити повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у даній сфері.

Так, пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України та гарантувати в національному законодавстві рівність трудових прав громадян: на працю, оплату праці, вільний вибір професії, роду занять і роботи, професійну підготовку й підвищення кваліфікації, перепідготовку, умови праці, об'єднання в професійні спілки тощо.

Пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, якими встановити, що у разі наведення позивачем фактів, які дозволяють припустити, що мала місце дискримінація, обов'язок доказування необґрунтованості позовних вимог у цій частині покладається на відповідача.

Також будуть внесені зміни до базового закону у цій сфері - "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

Пропонується надати повноваження Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини у сфері запобігання та протидії дискримінації. Серед іншого, Уповноваженого пропонується наділити правом звертатися до суду із заявами про дискримінацію, особисто або через свого представника брати участь у судовому процесі, вносити рекомендації щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, надавати висновки у справах про дискримінацію на вимогу суду.

Передбачається, що буде віднесено до форм дискримінації такі дії як «оголошений намір про дискримінацію», «підбурювання до дискримінації», «пособництво у дискримінації». Передбачається уточнити види відповідальності, що нестимуть особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації, - цивільну, адміністративну та кримінальну.

Крім того, планується уточнити терміни «дискримінація», «непряма дискримінація», «оголошений намір про дискримінацію», «певні ознаки», «пособництво у дискримінації», «пряма дискримінація». А також - поширити дію цього закону на всіх юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб, які перебувають на території України.

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі 7 лютого 2013 року з Членом Європейської Комісії з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле висловив зазначив, що Уряд виконав практично всі завдання (першого законодавчого етапу) Національного плану дій щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, і очікує, що опозиція у парламенті їх підтримає.

Зауважимо, що обидва законопроекти розроблені на виконання Національного плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, який затверджений Указом Президента України від 22 квітня 2011 року №494.

 

 

 

версія для друку