українська російська англійська
Стратегія розвитку системи управління держфінансами забезпечить економічне зростання країни
01.11.2013 | 14:55
Прес-служба Міністерства фінансів

Державні фінанси мають стратегічне значення для економіки, забезпечення розвитку регіонів, підтримки підприємницької діяльності, а їх потенціал, у свою чергу, є основою економічного та соціального розвитку України.

Досягнення прогресу в реформуванні системи управління державними фінансами є одним із ключових напрямів державної політики Уряду.

У рамках двостороннього діалогу між Україною та Європейським Союзом розвиток сфери державних фінансів є важливою складовою та передумовою до підписання в листопаді 2013 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Активізація роботи та співробітництва у сфері управління державними фінансами між Українською та Європейською Сторонами розпочалася у 2012 році. Так, за результатами спільної роботи Сторін було розроблено Концепцію розвитку системи управління державними фінансами та схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2012 року № 633-р.

Метою цієї Концепції стало визначення напрямів розвитку системи управління державними фінансами для подальшого підвищення ефективності її функціонування через удосконалення нормативно-правового регулювання комплексу її складових та поглиблення координації діяльності органів державної влади, що здійснюють державну політику у сфері державних фінансів.

Наступним кроком стало розроблення проекту Стратегії розвитку системи управління державними фінансами відповідно до Положення Плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік.

За результатами проведених засідань та обговорень Робочої групи, утвореної з представників Міністерства фінансів, інших заінтересованих органів, а також представництв Європейського Союзу та Світового банку та після надання всіх необхідних консультацій від експертів програми Європейського Союзу SIGMA, які також долучилися до розробки Стратегії, 1 серпня 2013 року схвалено Стратегію розвитку системи управління державними фінансами України(розпорядження Кабінету Міністрів України № 774-р).

Стратегія визначила напрями розвитку системи управління державними фінансам на період до 2017 року шляхом удосконалення відповідного нормативно-правового регулювання та організаційних основ управління державними фінансами.

Ефективне управління державними фінансами є основою забезпечення сталого розвитку країни та гарантованого виконання соціальних зобов’язань перед громадянами.

версія для друку