українська російська англійська
Державна регуляторна служба України – майданчик для пошуку балансу інтересів
13.02.2017 | 16:53
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

У 2016 році Державна регуляторна служба неодноразово виступала майданчиком для пошуку балансу інтересів бізнесу, влади та громадськості. ДРС працювала в епіцентрі застосування й удосконалення механізмів для реалізації економічних реформ, це - і здійснення розумної регуляторної політики, і скерування зусиль на дерегуляцію в сфері господарської діяльності. Крім того, цього року відбувся якісний прорив у регуляторній політиці, розпочато реальне реформування контрольно-наглядової сфери у господарській діяльності.

Слід відзначити: у минулому році Україна посіла п’яту сходинку з-поміж 185 країн у рейтингу Світового банку, що досліджує взаємодію урядів різних країн світу з громадськістю в процесі формування регулювань, що впливають на бізнес-середовище. Загальний показник України складає 5,2 бала і є на рівні країн західної Європи, що є здобутком, поряд з іншими, і ДРС.

За результатами наполегливої роботи було введено в дію новітній інструмент регуляторного вимірювання (М-тест), який визначив стандарти аналізу регуляторного впливу (АРВ). Методикою передбачено запровадження обов’язковості здійснення регуляторними органами розрахунків витрат на регулювання.

Нагадуємо, в країнах Європейського Союзу цей інструмент застосовується ще з 2009 року. Розробник регуляторного акта у доступній та зрозумілій суспільству формі повинен довести економічну доцільність свого рішення. Служба забезпечила масштабну роз’яснювальну роботу серед центральних та місцевих органів виконавчої влади. За цей час ДРС отримала підтвердження, що М-тест дозволяє значно підвищити якість регуляторного рішення, активізувати діалог між владою і підприємництвом, наблизити національне регуляторне законодавства до норм Європейського законодавства.

Служба ретельно виявляла неякісні та недоцільні регулювання і не допускала їх упровадження. Продовжувалося реформування ліцензійної та дозвільної сфер. У минулому році забезпечено надзвичайну активність Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування – ефективного механізму досудового вирішення спорів у сфері ліцензування.

У 2016 році прийнято наступний План з дерегуляції. Найбільша увага у ньому приділена спрощенню адміністративних процедур регулювання господарської діяльності (56 заходів); спрощенню умов провадження підприємницької діяльності у сферах інформаційних технологій та телекомунікацій (29 заходів); спрощенню процедур митного, податкового регулювання господарської діяльності та подання звітності (19 заходів); удосконаленню процедури державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності (19 заходів). На 2016 рік було заплановано виконання 64 заходів, з яких третину виконано. Переважну більшість істотних результатів очікуємо на початку 2017 року. Як координатор Плану, ДРС сумлінно аналізує та оцінює стан виконання кожного завдання.

Служба застосовує своє право щодо призупинення дії неефективних чинних регулювань. У 2016 році надійшли звернення від підприємців про понад 140 таких актів, щодо яких було проведено аналітичну роботу та сформовані конкретні пропозиції регуляторним органам. Крім того, було здійснено експертизу близько 50 актів органів виконавчої влади, результатами якої у більшості випадків стало добровільне регуляторне коригування. При цьому, відсутність відповідної реакції з боку цих органів слугувала підставою для прийняття з боку ДРС 5-ти рішень про зупинення дії регуляторних актів. Очікується, що цей механізм у 2017 році буде застосовуватися активніше.

Державна регуляторна служба є майданчиком для вироблення ефективних, прозорих, економічно обґрунтованих рішень. Обговорення учасниками ринків запропонованих змін до законодавства дедалі частіше проводяться саме на базі ДРС.

ф

версія для друку