В Україні зростає патентна активність заявників
30.01.2012 | 14:56
Прес-служба Державної служби інтелектуальної власності України
 

Державною службою інтелектуальної власності України підбито підсумки роботи у сфері промислової власності в 2011 році. Як зазначив Голова Державної служби Микола Паладій, місце будь-якої країни в глобальній економіці сьогодні залежить від ефективної інституційної системи охорони інтелектуальної власності, у якій економічні, правові та організаційні механізми перебувають у тісній взаємодії. Сьогодні законодавство України в цій сфері в цілому відповідає міжнародним нормам і стандартам, запровадженим в країнах-членах СОТ. Важливо і те, що наше суспільство  поступово починає розуміти, що саме інтелект і знання є  справжнім капіталом нації.

В Україні минулого року спостерігалася тенденція зростання активності в поданні заявок на винаходи за національною процедурою. Так, порівняно з 2010 роком кількість заявок від національних заявників зросла на 4 %, від іноземних – на 9 %. Частка заявок від іноземних заявників у загальній кількості заявок на винаходи становить 49,5 %.

У 2011 році надійшла 131 заявка від національних заявників для патентування винаходів за процедурою РСТ в іноземних державах, що перевищило показник минулого року на 35 %.

У 2011 році національними заявниками подано майже 13 тисяч заявок на винаходи і корисні моделі. Майже 63 % від загальної їх кількості, як і в попередні періоди, подано підприємствами й організаціями України, тобто заявниками-юридичними особами.

Національними заявниками-юридичними особами нинішнього року подано понад 8,1 тисячі заявок на винаходи і корисні моделі. При цьому кількість заявок на винаходи зросла на 4 %, кількість заявок на корисні моделі залишилася на рівні 2010 року.

У 2011 році активність у поданні заявок на знаки для товарів і послуг зросла на 4 % порівняно з попереднім роком. Кількість заявок за національною процедурою від національних заявників практично не змінилася, від іноземних – зросла на 9 %. Кількість заявок, поданих за Мадридською системою, у 2011 році збільшилася на 9 %. У 2011 році до Міжнародного бюро ВОІВ було відправлено 370 заявок від національних заявників на міжнародну реєстрацію знаків для товарів і послуг, що перевищило показник минулого року на 30 %.

 

Довідка:

Станом на 1.01.2012 Державною службою (з 1992 року) всього видано 341 105 охоронних документів, у тому числі таких:

- 101 955 патентів на винаходи;

- 66 410 патентів на корисні моделі;

- 22 618 патентів на промислові зразки;

- 150 077 свідоцтв на знаки для товарів і послуг;

- 11 свідоцтв на топографії ІМС;

- 16 реєстрацій кваліфікованих зазначень походження товарів;

- 18 свідоцтв на право використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів.

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://crimea-portal.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=244913679